O Hali Sportowej

Budynek Hali Sportowej

Hala sportowa zlokalizowana jest przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, a zakończenie jej budowy nastąpiło w czerwcu 2012r. Budowa hali była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85%, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 900 694,16 zł.

W budynku Hali na parterze znajdują się: wejście główne wraz z recepcją i szatnią, łącznik z sąsiadującym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej, sala konferencyjna, dwie windy dla osób niepełnosprawnych, toalety, magazyny, pokój trenerów, biuro kierownika, szatnie, dwa boiska do squasha oraz płyta główna z wyznaczonymi boiskami do gry w halową piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenisa ziemnego. Arenę podzielono na trzy strefy, w celu ćwiczeń przez wydzielone zespoły klasowe. Na poziomie piętra natomiast znajduje się część hotelowa z recepcją i ośmioma pokojami, a nad nimi trybuny dla 512 widzów. Oprócz tego zagospodarowane zostało pomieszczenie dźwiękowca, techniczne i socjalne. Jest również balkon dla niepełnosprawnych widzów oraz miejsce na bufet. W dalszej części znajdują się toalety i blok rekreacyjny z salą fitness, dwiema siłowniami, sauną i pomieszczeniem do hydromasażu.

 

 

 

 

Zajęcia na Hali Sportowej

Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 21:00. W godzinach lekcyjnych korzysta z niej Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, a od dnia 24.10.2012, po zawarciu porozumienia między dyrekcjami szkół, także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Oprócz normalnych lekcji Wychowania Fizycznego odbywają się także zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Po wszystkich zajęciach szkolnych z obiektów Hali Sportowej korzystają mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego zarówno Ci najmłodsi jak i najstarsi. Hala cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a podnosić swoją sprawność fizyczną przychodzą pojedyncze osoby, ale także grupy zorganizowane.  Dzięki wspaniałej funkcjonalności obiektów hali prowadzone są różne formy aktywności ruchowej zaczynając od gier zespołowych, ćwiczeń na nowoczesnych trenażerach, zajęć fitness, po grę w squasha, która jest kompletną nowością w naszym powiecie. W najbliższym czasie powinna zostać również uruchomiona sauna i salon hydromasażu, które dodatkowo zwiększą atrakcyjność hali. Coraz więcej osób wychodzi z ciekawymi pomysłami prowadzenia zajęć, także w niedalekim czasie na pewno każdy z nas znajdzie coś dla siebie.